خدمات پس از فروش

شرایط گارانتی ابزارآلات تانوس:

- در حفظ و نگهداری کارت ضمانت دقت فرمایید.

- ضمانتنامه ای که مشخصات دستگاه، تاریخ خرید و مهر فروشنده در آن ثبت نشده باشد فاقد اعتبار است.

- شرکت از پذیرفتن دستگاه، بدون کارت ضمانت معذور است.

- باز کردن دستگاه تحت هر شرایطی موجب ابطال گارانتی خواهد شد.

- چنانچه شماره سریال و تاریخ ضمانتنامه مخدوش و یا با شماره سریال دستگاه مطابقت نداشته باشد، از درجه اعتبار ساقط است.

- خرابی در اثر استفاده از قطعات یدکی یا مواد مصرفی غیر استاندارد، خارج از گارانتی است.

- شکستگی و عیوب فنی که در اثر حمل و نقل، آتش سوزی، مواد شیمیایی، استفاده نادرست و یا تعمیر توسط افراد غیرمجاز به وجود آمده باشد شامل این ضمانتنامه نمی شود.

- ضمانتنامه فقط شامل دستگاه می باشد و لوازم جانبی شامل ضمانت نمی باشد.

- هزینه ارسال دستگاه معیوب به مرکز خدمات و بالعکس، به عهده خریدار می باشد.

- مدت زمان گارانتی برای محصولات مختلف تانوس متفاوت می باشد. دستگاه جوش اینورتر تانوس 18 ماه و دستگاه جوش لوله سبز تانوس، کمپرسور باد تانوس و کمپرسور فندکی تانوس دارای یک سال گارانتی می باشند. همچنین برخی از ابزارآلات تانوس مانند انبرها، پیچ گوشتی ها، جعبه بکس و ... دارای 5 سال گارانتی تعویض هستند.تلفن خدمات پس از فروش: 66762708